Przeciski Sieci Kanalizacyjne Sieci Wodociągowe
Oferta
Uzbrojenie terenu
- sieci i przyłącza wodociągowe
- sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- odwodnienia nawierzchni
- usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wod-kan
- roboty drogowe
- odtworzenia nawierzchni

Przeciski pod drogami - metody bezwykopowe
- przeciski rurami osłonowymi w zakresie średnic od fi 100 mm do fi 600 mm na długości do 40 m
- budowa sieci i przyłączy metodą bezwykopową w zakresie średnic od fi 32 do fi 225

Projektowanie
- sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Przeciski
Sieci Wodocigowe i Kanalizacyjne
"INTECH" P.P.W. Michał Koperski
ul.Wietrzna 123/4, 53-024 Wrocław
tel/faks: (71) 352 08 19
e-mail: biuromalpkaintechppw.pl
NIP 899-113-09-94

:: INTECH Wrocław Przeciski Sieci Wodociągowe i Kanalizacyjne Przeciski pod Drogami ::